Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przekazane dane osobowe są administrowane przez:

FHU TOMAX Tomasz Garczarek, ul. Ceglana 8a/1, 40-018 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542446926, REGON 243045997 („Administrator”)

na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług sklepu internetowego Tomax.eu, przez okres niezbędnych do realizacji tych celów.

Administrator nigdy nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje oraz nie wymienia się z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach dane przekazywane są wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usługi, w zakresie, jaki obejmują podpisane umowy.

Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są na mocy zawartej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji świadczonej usługi

W przypadku aktualizacji Polityki prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie w zakładce Polityka prywatności.

PRAWA KONSUMENTÓW WEDŁUG PRZEPISÓW RODO

Konsumenci posiadają następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych.
 • Prawo do przenoszenia danych .
 • Prawo do poprawiania danych.
 • Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.
 • Prawo do ograniczenia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Konsumenci mogą skontaktować się z Administratorem i poprosić o informacje dotyczące powyższych kwestii. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych Konsumentów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: biuro@tomax.eu.

W sytuacji, gdy Konsument stwierdzi, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niewłaściwy może się z nim skontaktować, bądź złożyć skargę w organie nadzorczym.

ZAKUPY ONLINE

Dane osobowe Konsumenta używane są do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie Tomax.eu, w celu przetwarzania zamówień, wysyłek, zwrotów, powiadomień o statusie dostawy, zarządzania płatnościami oraz reklamacjami i gwarancjami czy problemów związanych z powyższymi zagadnieniami.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe t.j.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówień.

Dane osobowe Konsumentów nie są udostępnienie podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze, księgowe, informatyczne, transportowe, kurierskie.

Cel i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług i dostarczania zamówień.

Dane osobowe Konsumentów są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania, miedzy innymi:

 • przez okres wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów,
 • wysyłania wiadomości biznesowych do momentu wyrażania na to zgody. Konsumentom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 • dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookies w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 • dalsze przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do Administratora.

INFORMACJE HANDLOWE I MARKETINGOWE

Dane osobowe Konsumentów są wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych i ofert marketingowych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
 • dane demograficzne;
 • jakie produkty i oferty zostały dodane do koszyka zakupów lub z niego usunięte;
 • adres IP i inne dane geolokalizacyjne.

W przypadku założenia konta na stronie Tomax.eu:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • dane demograficzne,
 • historia zakupów,
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Konsumentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe przetwarzane są na mocy zgody otrzymanej przez Konsumenta.

Konsument ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych. Konsument może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych wykonując instrukcję zawartą, w każdej wiadomości handlowej wysłanej przez Administratora.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Konsumentów. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Administrator kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie ich przetwarzania.